درباره ما
دوستان
 

Why learn English

English is a universal language and is spoken in many countries in the world. English is the official language of 45 countries in the world. Communication is very important in today's time; English provides the medium for all the cultures to communicate through books, movies, plays, internet or other resources. Many companies in today's time require their employees to be well versed with English, so that they can communicate with the company's international clients. In such a situation, employees with good command on the language are at an advantage. All computer languages use English as its base language, so one needs to know Basic English to be an IT professional. This is why learning English is really important for a person in these times.

Reasons to learn English may be different for different people; some might do it for a better job opportunity while others may do it to communicate on a global platform. Those who want to give exams for further studies also need to improve their language; especially those preparing for the exams like SAT, GRE, TOEFL and GMAT. These exams test the students command over basic and advanced level of English through exercises like sentence completion, comprehension, antonyms and synonyms. Such exams require strenuous preparation on the part of the students; another reason to learn English. The most importance and basic reason to learn English is to become a speaker and writer, so asto communicate the thoughts and emotions

 دوستان عزیز برای خواندن ترجمه به ادامه مطلب مراجعه کنید.


انگلیسی یک زبان جهانی است و در بسیاری از کشورها در جهان صحبت می شود. زبان انگلیسی زبان رسمی 45 کشور در جهان است. ارتباطات در زمان امروز بسیار مهم است؛ انگلیسی ,وسیله ایی ایجاد می کند برای ارتباط با  همه فرهنگ ها از طریق کتاب ها، فیلم ها، نمایشنامه ها، اینترنت و یا منابع دیگر. بسیاری از شرکت ها در زمان امروز نیاز کارکنان خود را به خوبی با زبان انگلیسی می دانند ، به طوری که آنها    می توانند با مشتریان بین المللی شرکت ارتباط برقرار کنید. در چنین شرایطی، کارکنان با داشتن ای زبان در یک مزیت هستند. تمام زبانها کامپیوتر با استفاده از زبان انگلیسی به عنوان زبان پایه آن برنامه ریزی می شود، بنابراین یکی از نیاز های دانستن زبان انگلیسی عمومی با حرفه ای فناوری اطلاعات.می باشد و همین مورد است که            می فهمیم چرا یادگیری زبان انگلیسی واقعا برای یک شخص در این زمان مهم است.

دلیل دیگر  برای یادگیری زبان انگلیسی ممکن است برای افراد مختلف متفاوت است، برخی ممکن است آن را برای یک فرصت شغلی بهتر انجام دهند  در حالی که دیگران ممکن است آن را برای برقراری ارتباط در یک پلت فرم جهانی انجام دهند. کسانی که می خواهند برای بلا بردن سطح زبان خود و  به خصوص کسانی که به آماده شدن برای امتحانات مانند SAT، GRE، TOEFL و GMAT است این آزمون امتحانات برای  دانش آموزان بیش از سطح پایه و پیشرفته زبان انگلیسی از طریق تمرین هایی مانند تکمیل جمله، درک مطلب، متضاد و مترادف است. این امتحانات نیاز به آماده سازی شدید برای بخشی از دانش آموزان می باشد، دلیل دیگری برای یادگیری زبان انگلیسی است.بیشترین اهمیت و دلیل اصلی برای یادگیری زبان انگلیسی است برای تبدیل شدن به یک سخنران و نویسنده است، به عنوان یک رابط و برقراری ارتباط افکار و احساسات با دیگران می باشد.

نظر یادتون نره

[ ۱۳٩٢/٢/۳٠ ] [ ٧:۱٤ ‎ب.ظ ] [ میرآقا تیموری ]
 
موضوعات
نویسندگان
آرشیو مطالب
امكانات جانبي