درباره ما
دوستان
 

آموزش لغات 504 درس پنجم(504 essential words)

روز پنجم درس پنجم

فارسی

Synonym

English

باور و اعتقاد

Belief/custom

Tradition

روستایی

In the country

Rural

بار مسولیت

A load

Burden

محوطه دانشگاه

Ground of college

Campus

تعدا بیشتر/اکثریت

The large number

Majority

دور هم جمع شدن

Gather together

Assemble

سیاحت کردن

Go over carefully

Explore

موضوع

Talk about

Topic

بحث

A discussion

Debate

طفره رفتن از چیزی

Cleverness

Evade

جستجو کردن

Search in to

Probe

ارتقا دادن

Make better

Reform

 

[ ۱۳٩٢/٤/٦ ] [ ۱۱:٢٠ ‎ق.ظ ] [ میرآقا تیموری ]
 
موضوعات
نویسندگان
آرشیو مطالب
امكانات جانبي