درباره ما
دوستان
 

پست ویژه ماه مبارک رمضان

Ramadan

is the ninth month of the Islamic calendar, and the month in which Muslims believe the Quran was revealed

Fasting during the month of Ramadan is one of the Five Pillars of Islam. The month is spent by Muslims fasting during the daylight hours from dawn to sunset. Muslims believe that the Quran was sent down to the lowest heaven during this month, thus being prepared for gradual revelation by Jibraeel (Gabriel) to the Islamic prophet Muhammad. Furthermore, Muhammad told his followers that the gates of Heaven would be open all the month and the gates of Hell (Jahannam) would be closed.[1] The first three days of the next month, Shawwal, is spent in celebrations and is observed as the "Festival of Breaking Fast" or Eid al-Fitr.

 • Ramadan is observed by Muslims during the entire lunar month by the same name. The month of religious observances consists of fasting and extra prayers. Some important historical events during this month are generally believed to include:
  • 02 Ramadan, the Torah (Tawrat) was bestowed on Moses (Musa)
  • 10 Ramadan, death of Khadijah bint Khuwaylidfirst wife of Muhammad
  • 12 Ramadan, the Gospel (Injil) was bestowed on Jesus (Isa)
  • 15 Ramadan, birth of Hasan ibn Ali
  • 17 Ramadan, the Battle of Badr was won by the Muslims
  • 18 Ramadan, the Psalms (Zabur) were bestowed on David (Dawood)
  • 19 Ramadan, Ali bin Abu Talib was struck on the head by a sword
  • 20 Ramadan, The great Islamic event that took place in Ramadan was Fatah Makkah (the conquest of Makkah)
  • 21 Ramadan, Ali bin Abu Talib died due to injuries he sustained by a sword
  • Laylat al-Qadr is observed during one of the last ten days of the month (typically the odd nights). Muslims believe that this night which is also known as "The Night of Destiny" is better than a thousand months. This is often interpreted as praying throughout this night is rewarded equally with praying for a thousand months (just over 83 years i.e. a lifetime). Many Muslims spend the entire night in prayer
  • In the Ottoman Empire, the sultan presented trays of baklava to the Janissaries in a ceremonial procession called the Baklava Alayı
  • 10 Ramadan, in 1973, Operation Badr took place, starting the Yom Kippur War

عزیزان برای خواندن ترجمه به ادامه مطلب مراجعه کنند


 ماه مبارک رمضان ماه نهم تقویم اسلامی است، و ماه که در آن قرآن نازل شده است.
روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان، یکی از پنج رکن اسلام است.ماهی است که که شخص روزه داراز طلوع آفتاب تا غروب آفتاب به سر برد. مسلمانان بر این باورند که قرآن را در این ماه نازل شده است. ، در نتیجه در حال نزول تدریجی توسط جبرئیل به  حضرت محمد(ص) پیامبر اسلام نازل شده است. علاوه بر این،  حضرت محمد (ص) پیروان خود فرموده است در این ماه دروازه های بهشت باز  خواهد بود و دروازه های جهنم  بسته خواهد بود. سه روز اول ماه بعد، شوال، است که مراسم و تشریفات خاص خود را به عنوان "جشنواره افطاری" یا عید فطر را دارا است.

ماه رمضان توسط مسلمانان در طول ماه قمری با این اسم خوانده شده است.   و در این ماه اعمال خاصی انجام میشود. برخی از رویدادهای مهم تاریخی در این ماه به طور کلی عبارتند از:
        02 ماه رمضان، تورات (تورات) بر حضرت موسی (موسی) نازل شد.
        10 ماه مبارک رمضان، مرگ خدیجه بنت خولید - همسر اول حضرت  محمد (ص) است.
        12 ماه مبارک رمضان، انجیل  بر عیسی مسیح نازل شد.
        15 رمضان، تولد حسن بن علی است.
        17 ماه رمضان، جنگ بدر مسلمانان پیروز  شدند.
        18 ماه مبارک رمضان، زبور (مزامیر) دیوید (داوود) نازل شد.
        19 ماه رمضان، علی بن ابو طالب در محراب نماز با ششمشیر ضربت خورد.
        20 ماه مبارک رمضان، این رویداد بزرگ اسلامی که در ماه مبارک رمضان در زمان فتح مکه (فتح مکه) بود.
        21 ماه رمضان، علی بن ابو طالب با توجه به صدمات پایدار با شمشیر به شهادت رسیدند.
        لیله  قدر در یکی از ده روز آخر ماه (معمولا شب های عجیب و غریب) مشاهده شده است. مسلمانان بر این باورند که این شب است که همچنین به عنوان "شب قدر" شناخته شده است بهتر از هزار ماه است. این است که اغلب دعا در سراسر این شب مساوی با دعا برای یک هزار ماه (بیش از 83 سال یعنی یک عمر) پاداش تفسیر      می شود. بسیاری از مسلمانان تمام شب را صرف در نماز می کنند.
امپراتوری عثمانی، سلطان سینی های باقلوا ارائه شده است به Janissaries در صفوف تشریفاتی به نام علائی باقلوا است.
        10 ماه مبارک رمضان، در سال 1973، عملیات بدر صورت گرفت، با شروع جنگ یوم کیپور.

 ترجمه شده توسط: میرآقا تیموری

[ ۱۳٩٢/٤/۱٦ ] [ ۱٠:٢٢ ‎ب.ظ ] [ میرآقا تیموری ]
 
موضوعات
نویسندگان
آرشیو مطالب
امكانات جانبي