آموزش زبان برای کودکان

با سلام.

این پست از سری درسهای آموزش زبان برای کودکان است تا با تصویر بتوانند الفبا و کلمات انگلیسی را یاد بگیرند.

شما دوستان مبتدی می توانید برای یادگیری به صفحه آموزش زبان در سطح مبتدی به صفحه آن در صفحه نخست مراجعه کرده و زبان را از سطح پایه شروع کنید.

درس دوم:

مابقی درسها را در صفحه "آموزش زبان در سطح مبتدی" بخوانید.

/ 1 نظر / 10 بازدید