آشنایی با افعال بی قاعده مجموعه سوم

گروه پنجم

 

شکستن

broken

broke

break

انتخاب کردن

chosen

chose

choose

منجمد شدن – یخ بستن

frozen

froze

freeze

بیدار شدن – بیدار کردن

woken

woke

wake

صحبت کردن

spoken

spoke

speak

دزدیدن

stolen

stole

steal

وزیدن – ضربه زدن - دمیدن

blown

blew

blow

نقاشی کردن – طراحی کردن - کشیدن

drawn

drew

draw

پرواز کردن

flown

flew

fly

رشدکردن – پرورش دادن

grown

grew

grow

دانستن – شناختن

known

knew

know

قسم خوردن

sworn

swore

swear

نشان دادن

shown

showed

show

پرت کردن –دور ریختن

thrown

threw

throw

پوشیدن – به تن داشتن

worn

wore

wear

تحمل کردن – متولد شدن - دربرگرفتن

borne

bore

bear

انجام دادن

done

did

do

شروع کردن

begun

began

begin

رفتن

gone

went

go

آواز خواندن

sung

sang

sing

غرق شدن – فرورفتن

sunk

sank

sink

نوشیدن

drunk

drank

drink

زنگ زدن(مثلا تلفن)

rung

rang

ring

خوردن

eaten

ate

eat

افتادن

fallen

fell

fall

دادن

given

gave

give

بخشیدن

forgiven

forgave

forgive

رانندگی کردن

driven

drove

drive

سواری کردن –راندن (مثلاً دوچرخه، موتور، اسب)

ridden

rode

ride

بلند شدن – طلوع کردن

risen

rose

rise

نوشتن

written

wrote

write

مخفی کردن

hidden

hid

hide

منع کردن

forbidden

forbade

forbid

گرفتن - بردن

taken

took

take

تکان دادن

shaken

shook

shake

بودن

been

was / were

be

دیدن

seen

saw

see

شنا کردن

swum

swam

swim

لم دادن – دراز کشیدن

lain

lay

lie

 

/ 2 نظر / 10 بازدید
قطره ی بارون

سلام من اصلا اینگلیسیم خوب نیست لینکتون میکنم تا هم خودم و هم بقیه استفاده کنن عنوان وب خودم هم ツ ✗ نفســــــــ ✗✗

مرتضیafg

سلام .ببخشین شما معلم زبان هستید؟[لبخند]