آموزش گرامر به زبان ساده(مجموعه چهارم)کاربردfew/،a few، little و a little

آموزش گرامر (اسم مجموعه چهارم)

کاربرد (some) مقداری ، (any) هیچی:

در زبان انگلیسی این دوکلمه قبل از اسامی جمع به کار برده می شوند.مثل مقداری پول(some money) گاهی اوقات در جملات خبری کلمه some  حذف می شود بدون این که به جمله خللی وارد شود.

We have (some) checks

Mr.roberts gives them (some) money

کلمه any  در جملات سوالی منفی جایگزین some می شود.

Do you have any change?

They don't have any friends

کاربرد few/،a few، little  و a little

Few و a few  به معنی تعدادی، چند تایی ،کمی در اسامی جمع قابل شمارش بکار می روند.

مثال:

A few friends/few ideas/ a few things to do

 Little و a little  به معنی کمی و یا مقداری برای اسامی غیر قابل شمارش کاربرد دارند و استفاده می شوند.

مثال:

A little money/ a little rain/a little wind

توجه: a few و a little  بار معنایی مثبت دارند و بر وجود چیزی تاکید دارند.

I have a little free time to day

Do you have a few moments?

توجه: few و little  با معنایی منفی دارند و در واقع مبین ناچیز بودن است

They have very little money

We have few options remaining

درس بعدی گرامر جمع بندی نهایی و یک درس تخصصی می باشد.

نظر یادتون نره

/ 6 نظر / 154 بازدید
مرتضیafg

سلام بنر تو .قبلا گذاشتم.موفق باشی[لبخند]

narin

عالی بود اما ای کاش بیشتر توضیح میدادید

Reza

دمتون گرم مطالب عالی بود!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ashkan

آقا دمت گرم.عالی.بهترینی

فائزه

از لطف شما سپاسگزارم

حمیدرضا

عالی[قلب]