افکار بزرگ(gaint steps: small changes to make a big difference)

در این صفحه نکات مهم و با ارزشی است که می تواند زندگی شما را تغییر دهد.

درس هفتم:

Researcher has consistently shown that those who succeed tend to make decision rapidly and slow to reverse a well-thought-out position. Conversely, people who fail usually decide slowly and change their minds frequently. Once you've made a sound decision, Stick it

پژوهش نشان داده است کسانی موفق هستند که به سرعت تصمیم می گیرند و به کندی موضع اندیشیده شده خود را تغییر می دهند.

بالعکس کسانی با شکست مواجه می شوند که معمولاً به کندی تصمیم می گیرند و به سرعت تغییر موضع می دهند. زمانی که تصمیمی درست اتخاذ کردید در آن ثابت قدم بمانید.

ادامه را در صفحه افکار بزرگ بخوانید.

/ 0 نظر / 83 بازدید