آموزش گرامر به زبان ساده(اسم مجموعه سوم)

درس سوم:

اسم(اسامی جمع بی قاعده)

اسم هایی که به y- ختم می شوند در هنگام جمع بستن می بایست ابتدا y- به i- تبدیل شود و سپس به انتهای آن es- اضافه می گردد.

مثال:

Baby….babies

Lady…. Ladies

اگر اسمی به f- یا ef- ختم شود،در هنگام جمع بستن حرف f- و ef- به ves- تبدیل می شود:

مثال:

Life….lives

Thief….thieves

به استثنای کلمات زیر:

Chiefs/beliefs/roofs/staffs

اسم هایی که به x-/z-/ch-/sh- ختم می شود در هنگام جمع بستن به آخر آنها es- اضافه می گردد.

مثال

Wish…wishes

Class…classes

به استثنای کلمات زیر:

Monarchs/stomachs

در مورد اسامی که به o  ختم می شوند برای جمع بستن اضافه کردن s-   و یا es- هر دو قابل قبول است.

مثال:

Tomato….tomatoes/tomatos

Hero…heroes/heros

اسم جمع بعضی از اسامی از قاعده خاصی پیروی نمی کند

مثال:

Child…children

Foot…feet

Goose…geese

Man….men

ساختار بعضی از اسامی جمع و مفرد یکی است:

مثال:

Fish….fish

Deer…deer

Sheep…sheep

Species ....species

 نظر یادتون نره

/ 0 نظر / 7 بازدید