آشنایی با مراحل تحصیلی و مدارک به زبان انگلیسی

تحصیلات:

دانشجوی سال اول

Freshman

 

دانشجوی سال دوم

Sophomore

 

دانشجوی سال سوم

Junior

 

دانشجوی سال چهارم

Senior

 

فوق دیپلم

Assistant Degree / A.D

 

 

مدرک لیسانس در رشته¬های علمی و فنی مهندسی مثل فیزیک، الکترونیک و . . .

Bachelor of Science / B.S

 

 

مدرک لیسانس در رشته¬های علوم انسانی و هنر

Bachelor of Arts / B.A

 

برای فوق لیسانس

Master of Science

Master of Arts

 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید