آموزش لغات 504 روز 7 درس 7(504 essential words)

درس هفتم روز هفتم

فارسی

Synonym

English

به زمان دیگر موکول کردن

Put off to a later time

Postpone

موافقت کردن

Agree/approval

Consent

حجیم و سنگین

Big and heavy

Massive

جعبه یا روکش کوچک

A small case or covering

Capsule

محافظت کردن

Keep safe / protect

Preserve

ابراز ناراحتی شدید

Condemn  in public

Denounce

تک بودن

Having no like

Unique

تند آب

Any violent

Torrent

رنجیدن

Feel injured

Resent

اذیت کردن

Disturb

Molest

تاریک و ابری و دلگیر

Dark

Gloomy

پیش بینی نشده

Unexpected

Unforeseen

 

/ 1 نظر / 9 بازدید
فردین

سلام مر30 بله موافقم باعنوان طنزوسرگرمی ومدیریت بهترلینکم کنیدمنم لینکتون میکنم.