مادرم،روزت مبارک

مادر...تنها واژه ایی که برای من محبت را تداعی می کند.

برای حفظ حق امتیاز عکس از حذف کردن آدرس سایت عکس خودداری کردیم.


/ 0 نظر / 40 بازدید