آموزش لغات کتاب 504 درس هشتم روز هشتم

با عرض سلام

روز هشتم درس هشتم

فارسی

Synonym

English

غلو کردن

Overstate

Exaggerate

کسی کاری برای تفریح انجام دهد

Do something for pleasure

Amateur

نه خوب نه بد

Neither good nor bad

Mediocre

گوناگون

Lack of sameness

Variety

معتبر و صادق

True / sound

Valid

بقا یافتن

Live longer than

Survive

اسرار آمیز

Mysterious

Weird

مشهور

Well- known

Prominent

رها از خطر

Freedom from danger

Security

حجیم

Large

Bulky

بی میل

Unwilling

Reluctant

آشکارا/واضح

Easily seen or understood

Obvious

 

/ 2 نظر / 39 بازدید
آستیاژ

خیلی استفاده کردم ممنون [گل]

آستیاژ

خیلی استفاده کردم ممنون [گل]