صفات شخصیتی(مجموعه سوم)personality traits

این مجموعه آخرین صفات های شخصیتی منتشر شده است.انشا الله مفید واقع شود.

فارسی

English

فارسی

English

صریح/دقیق

Precise

کاربست/عملگرا

Pragmatic

حرفه ایی

 Professional

ترقی خواه

Progressive

آرام

Quiet

وقت شناس/خوش قول

Punctual

بازتابی اندیشه

Reflective

واقع بین

Realistic

کم حرف

Reserved

قابل اعتماد

Reliable

مسئول

Responsible

مبتکر

Resourceful

پایدار

Stable

بی ریا

Sincere

پشتیبان

Supportive

زحمتکش

Studious

دارای استعداد و ذوق

Versatile

سر سخت/استوار

Tenacious

 منتظر نظرات شما عزیزان هستم.

/ 0 نظر / 33 بازدید