انگلیسی را با سخنانی از بزرگان یاد بگیرید

 

Mother teresa
if you start judging people you will be having no time to love them

مادر ترزا:

اگر شروع به قضاوت مردم کنید ، زمانی برای دوست داشتن آنها نخواهید داشت

رای یادتون نره...


Top Blog
وبلاگ برتر در تاپ بلاگر

/ 1 نظر / 34 بازدید
نگار

ey baba ....khob baghiash chi shod!!!!!!??????[منتظر]