آموزش اختصارات زبان انگلیسی مجموعه اول

جدول اختصارات در زبان انگلیسی

علامت

صورت کامل

معنی

abbr

abbreviation

اختصارات

a/c

account

حساب

acad

academic

آموزشی

ad

adverb

قید

AF

Air Force

نیروی هوایی

AGM

annual general meeting

اجلاس عمومی سالانه

alg

algebra

جبر

AM

ante meridian

قبل از ظهر(صبح)

amt

amount

مقدار

anc

ancient

باستانی

anon

anonymous

گمنام

ans

answer

جواب

ant

antonym

متضاد

AOB

any other business

هر کار دیگری

Apr

April

آوریل

apt

apartment

آپارتمان

arith

arithmetic

حسابان

art

article- artificial

مقاله- مصنوعی

asst

association

انجمن- کانون

att

attached- attention

ملحق- توجه

Aug

August

آگست(مرداد)

ave

avenue

خیابان

avg

average

متوسط

ASAP

as soon as possible

هر چقدر سریع تر

attn

for the attention of

قابل توجه برای

approx.

approximately

تقریبا ً

bel

balance

تعادل

منتظر مجموعه های دیگر باشید.

/ 2 نظر / 11 بازدید
مریم حاتمی

باسلام طبق معمول اول جمله بابد بگیم،خیلی ممنون از سایتتون.ولی من دلم میخواست این حروفهایی که بالای سر استیکرها نوشته شده رو بدونم یعنی چی؟ متأسفانه نتونستم تو سایت شماا پیدا کنم. کاشکی بود

موسوی ننه کران

خیلی عالیست ممنون اززحمتتان استفاده کردم