اخبار

سفرم تاقبل از عید کنسل شد و نتیجه اش این است که درسها تا روز سیزده بدر روی وب می آید. برای سال نو یه خبر های خیلی جدید و خوب براتون دارم منتظر باشید هرچند صبر تلخه ولی میوه شیرین دارد.

لبخند

/ 1 نظر / 6 بازدید
vida

[لبخند] this is the best ... i want to learn english nd i like this site.. thxx from create this site