اموزش فونتیک در سطح مقدماتی(صدای dӠ)

/ d? /

/dӠ/

در زبان انگلیسی علامت فونتیک /dӠ/ برای نشان دادن صدای (ج) به کار می رود. معادل صدای/ dӠ/ در کلمات جهان، جشن، برنج ...وجود دارد.

مثال:

Jam

/ dӠæm/

Job

/dӠɒb/

 

Jug

/dӠɅg/

 

Japan

/dӠə'pæn/

 

/ 1 نظر / 38 بازدید
ازاده

وبلاگ بسیار جامع وکاملی دارید برایتان ارزوی موفقیت دارم