اموزش لغات کتاب 504 روز چهارم درس چهارم(504 essential words)

روز چهارم درس چهارم

فارسی

Synonym

English

بخار و مه

Fog

Vapor

رفع کردن/ حذف کردن

Omit/ remove

Eliminate

شرور و تبهکار

A very wicked person

Villain

انبوه و غلیظ

Thick

 Dense

استفاده کردن

Make use of

Utilize

مرطوب / نم

Moist / damp

Humid

نظریه

Observation

Theory

پایین آمدن

Come down

Descend

گردش و منتشر کردن

Go around

Circulate

بسیار بزرگ

Huge

Enormous

پیش گویی

Tell beforehand

Predict

محو و ناپدید شدن

Disappear

Vanish

 

/ 0 نظر / 11 بازدید