درسهایی در مورد فنوتیک انگلیسی

بحث متوسط و پیشرفته در پست های بعدی قرار داده شده است.

تصویری که در بالا مشاهده می کنید برشی از یک زاویه زبان می باشد. معلمان و اساتید برای نشان دادن اینکه حروف الفبا انگلیسی را با کدام قسمت زبان تلفظ کنیم این شکل را ترسیم کرده اند که در هر بخش نشان داده شده است که حروف را باید از کجا و در چه قسمت زبان و حفره دهان تلفظ کرد. کلمات کنار تصویر گویا هستند که عزیزان از این شکل می توانند مکان صحیح تلفظ حروف را یاد بگیرند.

کلمات مانند open/near open در ستون عمودی نشان دهنده حالت لب ها می باشد و ستون عرضی نشان دهنده اینکه فلان حرف از کدام قسمت زبان و یا حفره دهانی تلفظ می شود.

برای مثال حرف: a در ستون عمودی داریم open و در ستون عرضی داریم font این به این منظور است که برای تلفظ آ لبها باز و حالت دایره است و مکان زبان در جلو قرار دارد.

مثال دیگر برای حرف:u که تلفظ "او" می دهد. ستون عمودی کلمه close و در ستون عرض کلمه back را داریم که نشان می دهد برای تلفظ این حرف لبها تقریباً بسته و کلمه از عقب زبان تلفظ می شود.

اطلاعات این بخش در سطح مقدماتی بیان شده است. در پست های آینده بحث های متوسط و پیشرفته خواهیم داشت با بیان مثال های متفاوت.

نظر یادتون نره...

/ 0 نظر / 76 بازدید